Please enable JavaScript in your browser preferences and then Reload this page!!!

Landgoed Anderstein • Woudenbergseweg 11 • 3953 ME • Maarsbergen

 Achtergrond en doel van de opleiding

De eigenaren en bestuurders van familiebedrijven stellen hoge eisen aan hun adviseurs en verwachten van de financial planner dat hij of zij de financiële belangen uit de zakelijke en privésfeer op de juiste wijze met elkaar in verband kan brengen. De deelnemers van deze leergang krijgen hiervoor een unieke combinatie aangeboden van praktische adviesinstrumenten uit de familiebedrijfskunde met vernieuwende inzichten op het terrein van de financial planning. Het driecirkel model uit de familiebedrijfskunde vormt daarvoor het conceptuele kader. Met dit model wordt de samenhang van strategische en financiële belangen van de familie, de eigenaren en het bedrijf inzichtelijk gemaakt. Op basis daarvan wordt een praktische vertaalslag gemaakt naar de eigendomstrategie en de financial planning. 

Kenmerken van de opleiding

  • Onze opleidingen zijn gericht op de FFP-er en andere financiële professionals met ruime algemene werkervaring in (private) banking, financial planning, estate planning en/of fiscaal-juridische dienstverlening;
  • De leerstof is ontwikkeld voor financieel adviseurs die te maken hebben met de samenhang van verschillende financiële en niet-financiële vraagstukken binnen families met een bedrijf;
  • Er wordt specifiek ingegaan in de systeemdynamiek van het familiebedrijf en de verschillende, vaak overlappende rollen en belangen van de familieleden; 
  • Het spanningsveld tussen de financiële vraagstukken van de familie als geheel en van de individuele familieleden ieder voor zich krijgt separaat aandacht;
  • De opleidingen worden ontworpen op basis van de specifieke wensen van onze afnemers en kunnen meerdere modules in de vorm van masterclasses omvatten;
  • Niet één praktijkcasus staat centraal in de masterclasses, maar meerdere praktijkcases waarmee verschillende situaties, invalshoeken en oplossingsrichtingen worden toegelicht. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de grote diversiteit van het familiebedrijf;
  • De masterclass kennen doorgaans 4 lesblokken van 1,5 uur verspreid over twee aaneengesloten dagdelen, doorgaans resulterend in modules van een of twee dagen;
  • De masterclasses kennen altijd een sterke onderlinge samenhang, de docenten grijpen ieder vanuit hun eigen specialisme terug op dezelfde basisconcepten die in de eerste masterclass worden geïntroduceerd;
  • De opleidingen worden in principe als een in-company leergang aangeboden waarvoor de planning en lokatie in onderling overleg zullen worden vastgesteld.

Planning en verrijking van de opleiding

Het IFBF adviseert de masterclasses in een bepaalde periode te plannen met een ritme van een maand, doch maximaal een half jaar. De opleidingen kunnen worden verrijkt met vaardigheidstrainingen, intervisie en persoonlijke professionele coaching ter bevordering van de toepassing in de praktijk. Met een uitgekiende planning van de verschillende leervormen kan gedurende bepaalde perioden voor ervaren en minder ervaren adviseurs een opleidingstraject worden aangeboden die een sterk motiverende samenhang en afwisseling kent en een daadwerkelijke vernieuwende aanvulling op de bestaande kennis en ervaring.

De voordelen


ENTHOUSIASMEREND                BLIKVERRUIMEND                 KENNISVERNIEUWEND 

Unieke combinatie van onderwerpen uit de familiebedrijfskunde en de financiële planning

Topdocenten die binnen hun vakgebied als autoriteit worden erkend

Hoog rendement door combinatie van sterke concepten en instrumenten met een zeer praktische benadering

Nieuwste wetenschappelijke inzichten die zich in de praktijk hebben bewezen

Afwisseling met verschillende leervormen

Wij zijn lid van:

NRTO
Wij zijn geaccrediteerd door:

FFP
Wij zijn geregistreerd bij:

CRKBO